3C elektron enjamlary senagaty

Ajaýyp öndürijilik 3C elektron takyk önümçiligine kömek edýär

Esasy düşündiriş

Lanbao datçikleri çip öndürmekde, PCB gaýtadan işlemekde, LED we IC komponent gaplamakda, SMT, LCM ýygnamakda we 3C elektronika pudagynyň beýleki amallarynda takyk önümçilik üçin ölçeg çözgütleri bilen giňden ulanylýar.

programma2
2

Programmanyň beýany

“Lanbao” şöhle fotoelektrik datçigi, optiki süýüm datçigi, fon basyş datçigi, bellik datçigi, ýokary takyklykly lazer üýtgeýän datçik we ş.m. PCB beýikligine gözegçilik, çip gowşuryşyna gözegçilik, integral zynjyr komponentleri gaplamak we elektron pudagynda beýleki synaglar üçin ulanylyp bilner.

Kiçi kategoriýalar

Prospektiň mazmuny

3

PCB beýiklige gözegçilik

Şöhle fotoelektrik datçigi arkaly gysga aralyga we ýokary takyklykdaky PCB beýikligine gözegçilik edip biler we lazer süýşüriş datçigi PCB komponentleriniň beýikligini takyk ölçäp we aşa ýokary komponentleri kesgitläp biler.

4

Çip gowşurylyşyna gözegçilik

Optiki süýüm datçigi, çipiň ýoklugyny ýüze çykarmak we gaty kiçi ýerde çip almagy tassyklamak üçin ulanylýar.

51

Ondarymgeçiriji gaplama

Fon basyşy fotoelektrik datçigi wafliň geçiş ýagdaýyny takyk kesgitleýär we U-şekilli ýeri datçigi wafli ýerinde barlamak we ýerleşdirmek üçin ulanylýar.