Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

1998-nji ýylda döredilen Şanhaý Lanbao Sensing Technology Co., Ltd, Akylly Önümçilik Esasy Komponentleri we Akylly Programma Enjamlary, Milli Professional we izedöriteleşdirilen “Kiçijik Gigant” Kärhanasy, Şanhaý Kärhana Tehnologiýa Merkezi, Şanhaý Senagat Tehnologiýa Innowasiýa Ösüş Assosiasiýasynyň direktor bölümi, we Şanhaý ylym we tehnologiýa kiçi ägirt kärhana.Esasy önümlerimiz akylly induktiw datçik, fotoelektrik datçik we kuwwatly datçikdir.Kompaniýamyz döredilen gününden başlap, elmydama ilkinji hereketlendiriji güýç hökmünde ylmy we tehnologiki täzelikleri kabul edýäris we Senagat Internet Internet (IIoT) ulanylyşynda akylly duýgur tehnologiýasy we ölçeg dolandyryş tehnologiýasy yzygiderli toplanmaga we öňe gidişlige ygrarlydyrys. müşderileriň sanly we akylly talaplaryny kanagatlandyrmak we akylly önümçilik pudagynyň lokalizasiýa prosesine kömek etmek.

Guruldy
+
Işgärler
+
Aýratynlyklary
+
Eksport edilen ýurtlar

Taryhymyz

 • Başlangyç etap (1998-2000)

  1998-nji ýylda döredilen bu kompaniýa induktiw datçigiň ýekeje önümine eýedir we bazaryň müşderileri temmäki senagatynyň müşderileri.Zawod 200 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär we 20-den az işgäri bar.

 • Ösüş tapgyry (2001-2005)

  Işewürlik giňelip, ýuwaş-ýuwaşdan baýlaşdyrylandan soň, önümlerimiz seriýasy induktiw datçigi, fotoelektrik datçigini, basyş datçigini we garaşsyz gözleg we zehin toparymyzy 100-den gowrak işgäri we 1000-den gowrak ösümlik meýdany bilen köp kämilleşdirdi.

 • Ösüş tapgyry (2006-2010)

  Gözleg we gözleg topary 200-den gowrak işgäri bilen kemala gelip başlady.Önümler datçiklerden ölçeg we gözegçilik ulgamlaryna çenli uzaldyldy.Bazar işi köp sebitlerde we pudaklarda giňeldi we önümler dünýä bazaryna eksport edildi.

 • Üýtgetme tapgyry (2011-2016)

  Kompaniýa paýdarlar ulgamy reformasyny tamamlady we akylly duýgur tehnologiýasynda öňegidişlik gazandy, halkara derejesinde bäsdeşlige ukyply senagat ölçeg we gözegçilik datçigini öndürmek we ulgam çözgüt üpjün edijisi boldy.

 • Öňe gidiş tapgyry (2017-2020)

  Kompaniýa, iş geriminiň çalt ösmegi, ýakyn hyzmatdaşlygy amala aşyrmak üçin patentleri, marka habardarlygyny we dünýä müşderilerini alýan birnäçe oýlap tapyşlary gözlemek we ösdürmek bilen strategiki ösüş tapgyryna gadam basdy.

 • Ösüş tapgyry (2021-nji ýyla çenli)

  Lanbao ýokary derejeli ölçeg önümleriniň birnäçesini ösdürýär: lazer aralygy, süýşme, çyzyk skaneri, spektral konokal we ş.m., ajaýyp öndürijiligi we ýokary bazar bäsdeşligi bilen;Şol bir wagtyň özünde, pudaga ünsi jemlemegiň strategiki ýolbaşçylygy astynda fotoelektrik, litiý batareýasy, 3C elektronika we beýleki pudaklary üstünlikli döwdi we iň ýokary sensor markasyna öwrüldi.

Lanbao Hormat

ICON1

Gözleg mowzugy

• 2021 Şanhaý senagat internet innowasiýalary we ösüş boýunça ýörite taslama
• Esasy Technologyörite Tehnologiýany Ösdürmek (tabşyrylan) Taslamanyň 2020-nji ýyldaky Milli Esasy Gözleg Taslamasy
• 2019 Şanhaý programma üpjünçiligi we toplumlaýyn aýlaw senagatyny ösdürmek boýunça ýörite taslama
• 2018 Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrliginiň akylly önümçilik ýörite taslamasy

ICON2

Bazar ýagdaýy

• Milli ýöriteleşdirilen täze açar "Kiçijik ägirt" kärhana
• Şanhaý kärhana tehnologiýa merkezi
• Şanhaý ylym we tehnologiýa kiçi ägirt taslama kärhanasy
• Şanhaý akademigi (bilermen) iş stansiýasy
• Şanhaý senagat tehnologiýasy innowasiýalary höweslendirmek birleşiginiň agzalar bölümi
• Akylly sensor innowasiýa bileleşiginiň ilkinji geňeşiniň agzasy

ICON3

Hormat

• 2021 Hytaý gurallar jemgyýetiniň ylym we tehnologiýa ösüşi baýragy
• 2020 Şanhaý ajaýyp oýlap tapyş bäsleşiginiň kümüş baýragy
• 2020 Şanhaýda ilkinji 20 akylly zawod
• 2019 Dünýä datçiginiň innowasiýa duýgusy bäsleşiginiň ilkinji baýragy
• 2019-njy ýylda Hytaýda TOP10 innowasion akylly datçikler
• 2018-nji ýylda Hytaýda akylly önümçiligiň iň gowy 10 ylmy we tehnologiki ösüşi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hünärmen

• 1998-24-nji ýyllarda döredilen professional sensor innowasiýasy, gözleg we önümçilik tejribesi.
• Doly şahadatnama-ISO9001, ISO14001, OHSAS45001, CE, UL, CCC, UKCA, EAC
şahadatnamalary.
• R&D Strength-32 oýlap tapyş patenti, 90 programma üpjünçiligi işleýär, 82 peýdaly model, 20 dizaýn we beýleki intellektual eýeçilik hukuklary

Abraý

• Hytaýyň ýokary tehnologiýaly kärhanalary
• Akylly sensor innowasiýa bileleşiginiň ilkinji geňeşiniň agzasy
• Milli ýöriteleşdirilen täze açar "Kiçijik ägirt" kärhana
• 2019 TOP10 Hytaýda innowasion akylly datçikler • 2020 Şanhaýda ilkinji 20 akylly zawod

Hyzmat

• 24 ýyldan gowrak global eksport tejribesi
• 100-den gowrak ýurda eksport edilýär
• Dünýäde 20000-den gowrak müşderi

Biziň bazarymyz

takmynan7

Lanbaodan bir pursat

 • zawod1
 • zawod2
 • zawod4
 • zawod3
 • zawod6
 • zawod5
 • pursat1
 • pursat2
 • pursat3
 • pursat4
 • pursat5
 • pursat6
 • pursat7
 • pursat8
 • pursat9
 • pursat10
 • pursat11
 • pursat12