Akylly logistika pudagy

Umumy çözgüt, ygtybarly we durnukly kesgitlemegi we akylly logistika üçin gözegçiligi üpjün edýär

Esasy düşündiriş

Lanbao ammar logistikasynyň ähli baglanyşyklaryny öz içine alýan, logistika pudagyna kesgitlemäni, kesgitlemegi, ölçemegi, takyk ýerleşişini we ş.m. amala aşyrmaga we logistika prosesiniň takyk dolandyrylmagyny öňe sürmäge kömek edýän täze logistika pudagy çözgüdini hödürledi.

Akylly logistika pudagy2

Programmanyň beýany

Lanbao-nyň fotoelektrik datçikleri, aralyk datçikleri, induktiw datçikler, ýeňil perdeler, kodlaýjylar we ş.m. harytlary daşamak, sortlamak, saklamak we saklamak ýaly logistikanyň dürli baglanyşyklaryny ýüze çykarmak we gözegçilikde saklamak üçin ulanylyp bilner.

Kiçi kategoriýalar

Prospektiň mazmuny

Akylly logistika pudagy3

Rokary rack ammary

Şöhle şöhlelendiriş datçigi awtomatiki usulda ýüklenýän ýük awtoulagyna we tekjä zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin harytlaryň saklanyşyna we bozulmagyna gözegçilik edýär.

Akylly logistika pudagy4

Batareýany barlamak ulgamy

Infragyzyl aralyk datçigi, çaknyşmazlyk üçin işleýän ýoly sazlamak üçin awtomatiki stacker ulgamyna gözegçilik edýär.