Önümiň görkezilmegi

Önümlerimiz 30-dan gowrak seriýany, 5000 spesifikasiýany öz içine alýar, induktiw datçik, fotoelektrik datçigi, kuwwatly datçik, ýeňil perde, lazer aralygy ölçeýji datçikler.Önümlerimiz ammar logistika, awtoulag duralgasy, lift, gaplamak, ýarymgeçiriji, pilotsyz, dokma, gurluşyk tehnikasy, demir ýol transporty, himiýa, robot pudagynda giňden ulanylýar.

 • takmynan 20220906091229
X
# TEXTLINK #

Has köp önüm

Önümlerimiz 30-dan gowrak seriýany, 5000 spesifikasiýany öz içine alýar, induktiw datçik, fotoelektrik datçigi, kuwwatly datçik, ýeňil perde, lazer aralygy ölçeýji datçikler.Önümlerimiz ammar logistika, awtoulag duralgasy, lift, gaplamak, ýarymgeçiriji, pilotsyz, dokma, gurluşyk tehnikasy, demir ýol transporty, himiýa, robot pudagynda giňden ulanylýar.Adaty önümlerimiz eýýäm ISO9001, ISO14001, OHSAS45001, CE, UL, CCC, UKCA, EAC şahadatnamalaryny aldy.
 • 1998+

  1998-nji ýylda döredildi

 • 500+

  500-den gowrak işgär

 • 5000+

  Aýratynlyklary

 • 100+

  100+ ýurt eksport edildi

Senagat amaly

Kompaniýa habarlary

5

Çözgüdi: Ammar ammarynda datçikleri nädip ulanyp bolar

Ammaryň dolandyrylyşynda ammaryň iň ýokary bahany oýnap bilmezligi üçin elmydama dürli meseleler ýüze çykýar.Soňra, netijeliligi ýokarlandyrmak we harytlara girmek, sebiti goramak, ammarlardan daşda wagt tygşytlamak, logistika enjamlary üçin amatlylygy üpjün etmek üçin ...

8

Çözgüdi: Fotoelektrik datçikler öz güýjüni nädip t ...

Çüýşäni ýitiriji maşyn näme?Adyndan görnüşi ýaly, çüýşeleri gurnaýan awtomatlaşdyrylan mehaniki enjam.Esasan, aýna, plastmassa, metal we beýleki çüýşeleri material gutusyna tertiplemek, konweýer kemerine yzygiderli boşatmak üçin ...

 • Täze teklip