Hytaýda datçik öndürijisinden satuw bahasy bilen fotoelektrik datçigiň fon basyşy BGS PTB-YC200DFBT3

Gysga düşündiriş:

Diffuse fotoelektrik datçigiň fonuny basmak BGS funksiýasy, has uzyn kesgitleme diapazony 200 sm, kesgitlenen nyşanyň dürli reňklerine garamazdan durnukly öndürijilik, sensory deňleşdirip boljak ölçeg diapazonynda hemişe belli fonda ulanylýan programmalarda ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Göçürip al

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Fon basyşy bolan datçikler diňe datçigiň öňündäki belli bir meýdany aňladýar.Sensor bu meýdanyň daşyndaky islendik zady äsgermezlik edýär.Fon basyşy bolan datçikler fonda päsgel berýän zatlara-da duýgur däl we henizem gaty takyk.Fon bahalandyrmasy bolan datçikler, datçigi deňleşdirip boljak ölçeg aralygynda kesgitli fon bolan programmalarda ulanylýar.

Önüm aýratynlyklary

> Fon basyşy;
> Duýgurlyk aralygy: 2m
> Housaşaýyş jaý ölçegi: 75 mm * 60 mm * 25mm
> Housaşaýyş jaý materialy: ABS
> Çykyş: NPN + PNP NO / NC
> Baglanyşyk: M12 birleşdiriji, 2m kabel
> Gorag derejesi: IP67
> CE, UL kepillendirildi
> Doly zynjyry goramak: gysga utgaşma, artykmaç ýük we ters polýarlyk

Bölüm belgisi

Fon basyşy

NPN / PNP NO + NC

PTB-YC200DFBT3

PTB-YC200DFBT3-E5

 

Tehniki aýratynlyklar

Ectionüze çykarmak görnüşi

Fon basyşy

Bahalandyrylan aralyk [Sn]

2m

Adaty maksat

Oýlanma derejesi: Ak 90% Gara: 10%

Lightagtylyk çeşmesi

Gyzyl LED (870nm)

Ölçegleri

75 mm * 60 mm * 25mm

Çykyş

NPN + PNP NO / NC (düwme bilen saýlaň)

Gisterez

≤5%

Naprýatageeniýe

10… 30 VDC

Takyklygy gaýtalaň [R]

≤3%

WH&BK reňkiniň üýtgemegi

≤10%

Toky ýükläň

50150mA

Galyndy naprýa .eniýesi

≤2.5V

Sarp ediş akymy

≤50mA

Zynjyry goramak

Gysga utgaşma, artykmaç ýük we ters polýarlyk

Jogap bermek wagty

< 2ms

Çykyş görkezijisi

Sary yşyk-diodly indikator

Daşky gurşawyň temperaturasy

-15 ℃… + 55 ℃

Daşky gurşaw çyglylygy

35-85% RH (kondensasiýa däl)

Naprýa .eniýe çydamly

1000V / AC 50 / 60Hz 60s

Izolýasiýa garşylygy

≥50MΩ (500VDC)

Wibrasiýa garşylygy

10… 50Hz (0,5mm)

Gorag derejesi

IP67

Housaşaýyş jaýy

ABS

Baglanyş görnüşi

2m PVC kabel

M12 birleşdiriji

O4H500 / O5H500 / WT34-B410


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Fon basyşy-PTB-E5 Fon basyşy-PTB-sim
    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň