Aragatnaşyk görnüşi suwuklyk derejesini kesgitleýji kuwwatly datçik M18

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp himiki garşylyk, ýag garşylygy (PTFE jaýy)
Aralyk ýüze çykarylan obýekt (duýgurlyk düwmesi) boýunça sazlanyp bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Suwuk derejäniň beýikligi we ýagdaýyna gözegçilik
Teflflon gabyk materialy we toplumlaýyn gurluş dizaýny suwuk ýelimiň we poslamagyň öňüni alýar, derejäniň üýtgemegine takyk gözegçilik edýär.

Önüm aýratynlyklary

> Dürli kontakt suwuklyk derejesini ölçemek zerurlygyny kanagatlandyryň
> Aralyk ýüze çykarylan obýekte görä sazlanyp bilner
(duýgurlyk düwmesi)
> PTEE gabygy, ajaýyp himiki garşylyk we ýag garşylygy bilen
> Kislota we aşgar poslama garşylyk
> Güýçli magnit päsgelçiligine çydamly
> Köp öwrümli potensialmetri sazlamak

Bölüm belgisi

NPN .OK CR18XTCF05DNO CR18XTCN08DNO
NPN NC CR18XTCF05DNC CR18XTCN08DNC
NPN NO + NC CR18XTCF05DNR CR18XTCN08DNR
PNP .OK CR18XTCF05DPO CR18XTCN08DPO
PNP NC CR18XTCF05DPC CR18XTCN08DPC
PNP NO + NC CR18XTCF05DPR CR18XTCN08DPR
Gurnama görnüşi Flush Ushok
Aýratynlyklary
Bahalandyrylan aralyk 5mm 8mm
Aralygy sazlaň 2… 7.5mm (sazlap bolýar) 3… 12mm (sazlap bolýar)
Düzediş usuly Köp öwrümli potensiometri sazlamak
Şekil spesifikasiýasy M18 * 70,8 mm
Çykyş görnüşi NPN / PNP NO / NC / NO + NC
Naprýatageeniýe 10… 30 VDC
Adaty maksat Fe 18 * 18 * 1t (ýer) Fe 24 * 24 * 1t (ýer)
Geçiş nokady ofset [% / Sr] ≤ ± 10%
Gisterez diapazony [% / Sr] 3… 20%
Gaýtalanýan ýalňyşlyk ≤5%
Toky ýükläň ≤200mA
Galyndy naprýa .eniýesi ≤2.5V
Sarp ediş akymy ≤15mA
Zynjyry goramak Gysga zynjyrdan goramak, artykmaç ýüklemek, ters polýarlygy goramak
Çykyş görkezijisi Sary yşyk-diodly indikator
Daşky gurşawyň temperaturasy -25 ℃ ... 70 ℃
Daşky gurşawyň çyglylygy 35 ... 95% RH
Pressureokary basyşa çydamly 1000VAC 50 / 60Hz 60s
Ingygylygy üýtgetmek 20Hz
Wibrasiýa çydamly 10… 55Hz, goşa amplituda 1mm 2, X, Y we Z ugurlarynda 2 sagat
Impuls X, Y, Z ugry üçin hersi 30g / 11ms
Gorag derejesi IP67
Housaşaýyş jaýy PTFE Ak
Baglanyşyk 2M PUR kabeli

  • Öňki:
  • Indiki:

  • CR18XTCN05Dxx.
    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň