Kuwwatly ýakynlyk datçigi CQ32SCF15AK 15mm estafeta çykyşy 20… 250 VAC IP67

Gysga düşündiriş:

Lanbao CQ32 gaty, suwuk ýa-da granulaly zatlary ýüze çykarmak üçin plastmassa silindr görnüşli kuwwatly ýakynlyk datçigi;Potensiometr ýa-da işe girizilende gymmatly wagty tygşytlamak üçin çalt we aňsat düzediş girizip bolýar;Detüze çykarylýan nyşanlaryň giň gerimi: metal, plastmassa we suwuklyk we ş.m.aýdyň görünýän görkeziji çyralaryň dizaýny, wyklýuçateliň iş ýagdaýyna baha bermegi aňsatlaşdyrýar;Positioner we derejäni kesgitlemek üçin datçikler;Üpjün ediş naprýa; eniýesi 20-250VAC röle çykyşy;PBT plastmassa jaý materiallary;ýuwulýan jaý, SN: 15mm (sazlap bolýar);Adatça açyk çykyş tertibi;ölçegi φ32 * 80 mm, 2m PVC kabel;CE UL EAC şahadatnamalary; IP67 gorag derejesi


Önümiň jikme-jigi

Göçürip al

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Lanbao röle çykarylyşy 20-250VAC 2 Simler plastmassa kuwwatly datçikler agyr şertlerde ygtybarlydyr;CQ32 seriýasynda wagt gijikdirilýär we wagt yza süýşürmek funksiýasy ýok;Röle, datçik işjeňleşdirilen badyna işleýär we işjeňleşdiriji täsir durýança şu ýagdaýda bolýar;Mehaniki wyklýuçateller däl-de, elektroniki ulanmak özboluşly ygtybarlylygy üpjün edýär, esasanam elektrotikler ýörite plastmassada doly gurşalanlygy sebäpli;Bu çygly şertlerde çyglylykdan we beýleki daşarky täsirlerden iň ýokary goragy üpjün edýär;Düzülip bilinýän 15mm aralyk;Netijeli çyglylyga we tozana garşy IP67 gorag synpy;gurnama programmalarynyň köpüsi üçin amatly;Bu çyglylyga we agyr şertlerde beýleki daşarky täsirlerden iň ýokary goragy üpjün edýär;Has çeýe amaly gazanmak üçin potensiometr bilen duýgurlyk düzedilip bilner.Electokary elektromagnit utgaşyklygy.Dürli dizaýn we uly iş aralyklary, senagat awtomatizasiýasynda ulanylyşyň ähli ugurlarynda diýen ýaly ulanmaga mümkinçilik berýär.

Önüm aýratynlyklary

> Ammarda, maldarçylyk pudagynda we ş.m. giňden ulanylýan röle önümçiligi
> Metaly däl konteýner arkaly dürli metbugaty tapyp biliň
> Potensiometr ýa-da öwretmek düwmesi arkaly sazlanyp bilinýän duýgurlyk diapazony
> Optiki sazlaýyş görkezijisi, potensial näsazlyklary azaltmak üçin ygtybarly obýektiň tapylmagyny üpjün edýär
> Ygtybarly suwuklyk derejesini kesgitlemek
> Duýgurlyk aralygy: 15mm (sazlap bolýar)
> Housaşaýyş jaý ölçegi: φ32 * 80 mm
> Sim geçiriji: AC 20… 250 VAC röle çykyşy
> Housaşaýyş jaý materialy: PBT
> Baglanyşyk: 2m PVC kabeli
> Gurnamak: Flush> IP67 gorag derejesi
> CE, UL, EAC tarapyndan tassyklaň

Bölüm belgisi

Röle çykyş çykyş ukyby seriýasy
Gurnamak Flush
Röle CQ32SCF15AK
Tehniki aýratynlyklar
Gurnamak Flush
Bahalandyrylan aralyk [Sn] 15mm (sazlap bolýar)
Ygtybarly aralyk [Sa] 0… 12mm
Ölçegleri φ32 * 80 mm
Çykyş Röle çykyşy
Naprýatageeniýe 20… 250 WAK
Adaty maksat Fe 45 * 45 * 1t
Geçiş nokady süýşýär [% / Sr] ≤ ± 20%
Gisterez diapazony [% / Sr] 3… 20%
Takyklygy gaýtalaň [R] ≤3%
Toky ýükläň ≤2A
Häzirki sarp ediş ≤25mA
Çykyş görkezijisi Sary yşyk-diodly indikator
Daşky gurşawyň temperaturasy -25 ℃… 70 ℃
Daşky gurşaw çyglylygy 35-95% RH
Naprýa .eniýe çydamly 1000V / AC 50 / 60Hz 60S
Izolýasiýa garşylygy ≥50MΩ (500VDC)
Wibrasiýa garşylygy 10… 50Hz (1,5mm)
Gorag derejesi IP67
Housaşaýyş jaýy PBT
Baglanyş görnüşi 2m PVC kabel

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Wagtyň yza süýşürilmegi funksiýasy-CQ32S-AC & DC 5 simli
    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň