בְּחִירָה

 • מדידת מרחק (1)

  החלפת מרחק (0)

 • ±5 מ"מ (0)

  ±15 מ"מ (0)

  ±25 מ"מ (0)

  30…100 מ"מ (1)

  80..500 מ"מ (0)

  150…1000 מ"מ (0)

 • RS485 (1)

  4-20mA (1)

  0-10V (0)

 • 18-28VDC (0)

  10...30 VDC (1)

  12...24 VDC (1)

 • IP67 (1)

 • בית מתכת (0)

  בית פלסטיק (1)

 • ±0.2 מיקרומטר (0)

  ±0.5 מיקרומטר (0)

  ±1 מיקרומטר (0)

  ±2 מיקרומטר (0)

  ±2.5 מיקרומטר (0)

  ±4 מיקרומטר (0)

  ±10 מיקרומטר (0)

  ±20 מיקרומטר (1)

  ±40 מיקרומטר (0)

  30 ממ (0)

  250 אום (0)

  1000אום (0)

חיישן מדידת מרחק בלייזר